NAČERADEC
Naposledy aktualizováno: 16.9.2020

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby:

 • ONLINE katalog - vyhledávání ve fondu knihovny přes internet.
 • výpůjční služba v oddělení pro děti a pro dospělé
 • půjčování knih z výměnných souborů, poskytovaných regionálním centrem v Benešově
 • půjčování časopisů
 • rezervace dokumentů
 • meziknihovní výpůjčky z SVK v Kladně
 • veřejný INTERNET - zdarma
 • možnost tisku za poplatek
 • přístup do elektronického katalogu - vyhledávání knih
 • práce v programu Word a Excel

Roční poplatky:

 • děti .........................10,-Kč
 • důchodci..................10,-Kč
 • dospělí.....................20,-Kč

Výpůjční lhůta:

 • výpůjční lhůta je pro děti i pro dospělé 1 měsíc
 • po domluvě s knihovnicí je možno ji i dvakrát prodloužit

Knihovní řád

 • podrobnější informace o službách, právech a povinnostech čtenářů, základních ustanoveních a ceníku najdete v Knihovním řádu (odkaz), nebo přímo v knihovně.