NAČERADEC
Naposledy aktualizováno: 16.9.2020

historie knihovny

 • 19.7.1919 schválilo tehdejší Národní shromáždění ČSR knihovní zákon (byl to první zákon o knihovnách na světě), který ukládal každé obci povinnost do roku 1928 založit knihovnu.
 • Obecní knihovna v Načeradci byla založena již roku 1921, starali se o ni dobrovolní knihovníci a její umístnění se několikrát změnilo. Do roku 1962 vedla knihovnu paní Marie Khunová a do roku 1968 paní Jana Prokopová. Knihovna byla v jedné místnosti na radnici.  
 • 1.4.1968 převzala knihovnu paní Marcela Šandová a stala se první profesionální knihovnicí. Z těchto nevyhovujících prostor se přestěhovala do prvního poschodí v domě na náměstí - u Bednářů. Knihovna  byla vybavena novým nábytkem, který slouží dodnes. V knihovně bylo v té době asi 2600 svazků. Název Obecní knihovna se změnil na Středisková knihovna. Poskytovala totiž metodickou pomoc devíti knihovnám v okolních obcích.
 • V létě 1979 se knihovna opět stěhovala, tentokrát do prostor na faře, které uvolnila mateřská škola. V knihovně bylo již 7000 svazků. Počet okolních knihoven se snížil na sedm.
 • Rok 1993 byl opět ve znamení stěhování. Tentokrát do prostor hospodářské budovy mateřské školy, kde je dodnes. Důsledkem stěhování do menších prostor bylo uložení některých knih do skladu. Přesto však bylo odstěhování do světlých a ústředním topením vyhřívaných prostor dobrým krokem.
 • V roce 1996 proběhla transformace knihoven na okrese Benešov. Knihovny byly převedeny do správy obcím. Ke spolupráci s naší knihovnou v oblasti knižního fondu se zavázaly knihovny v Pravoníně, Kondraci a Velíši (ta později spolupráci ukončila). Malé vesnické knihovny zanikly.
 • 1.12.2001 odchází do důchodu paní Marcela Šandová a nahrazuje ji současná knihovnice Jana Lapáčková.
 • Rok 2002 - knihovna získává dotaci od MK a tak je za přispění obce vybavena dvěma počítači připojenými k síti Internet. Dále je vybavena knihovním programem LANius, na němž se zakládá elektronický katalog.
 • Rok 2004-2005. Na podzim začíná rekonstrukce celého objektu a s ním i knihovny. Půjčování probíhá v omezených prostorách a je ukončeno až úplným vystěhováním do neopravených částí budovy. Po asi měsíčních opravách se vše stěhuje zpět. A tak v květnu má již celý dům novou fasádu, v prvním patře jsou byty s pečovatelskou službou a knihovna se může pochlubit novými okny a vstupními dveřmi, podlahami a větší výpůjční místností. Díky velkým oknům jsou místnosti světlé a topení na lehká paliva zaručuje stálejší teplotu a vlhkost. Praktičnost přístřešku nad vchodem si návštěvníci uvědomí hlavně v dešti a v zimě. Zachován zůstal také zadní vchod do knihovny, který je bezbariérový. Využívají ho obyvatelé pečovatelských bytů a pro ostatní občany je přístupný po domluvě (třeba i telefonické).
 • Rok 2008. Knihovna nahradila knihovní program LANius modernějším systémem CLAVIUS.
 • Rok 2009. Knihovna má automatizovaný provoz. Je zakoupen nový počítač a zprovozněn elektronický katalog knihovny na internetu.
 • Rok 2013. V knihovně je provedena fyzická revize celého knihovního fondu.
 • Rok 2017. Po stavebních úpravách se knihovna zvětšila o jednu místnost ( 20 m2). Přeorganizováním knih vzniklo oddělení naučné literatury, kde jsou nové regály a také více místa pro akce s dětmi.
 • Rok 2018. V dětském oddělení a výpůjční místnosti byl vyměněn veškerý nábytek a regály. Na obnovu dětského oddělení přispěl Středočeský kraj dotací 60.000,- Kč.
  Po pěti letech byla opět provedena revize knihovního fondu.

knihovna v číslech  

 

rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

k.fond

11862

12131

12346

12126

12367

12247

čtenáři

218

185

180

174

165

147

návštěvníci

2041

2016

1950

1546

1461

1529

výpůjčky

6895

7306

6300

4962

5359

4597

vysvětlivky: k.fond - počet registrovaných svazků , který ovlivňuje nákup a vyřazování knih

                     čtenáři - počet osob zaregistrovaných v kalendářním roce

                      návštěvníci - počet návštěv čtenářů včetně návštěv on-line služeb

                      výpůjčky - počet svazků knih i časopisů, vypůjčených čtenáři